Chủ Nhật , 27 Tháng Chín 2020
Tin mới
Bạn đang xem: Home » Học thuật » Học tập chủ động – nguyên tắc quan trọng phương pháp tiếp cận CDIO

Học tập chủ động – nguyên tắc quan trọng phương pháp tiếp cận CDIO

Học tập chủ động là một trong các nguyên tắc quan trọng trong phương pháp tiếp cận CDIO (tiêu chuẩn 8: Học tập chủ động). Trong suốt hội thảo các thành viên tham gia sẽ học tập các phương pháp học tập chủ động khác nhau. Hội thảo sẽ sử dụng các phương pháp học tập như lớp học lắp ghép (jigsaw) và dụng cụ bấm trả lời (Clicker). Sau khi các thành viên tham gia hội thảo hiểu học tập chủ động và có một vài công cụ để áp dụng thực tiễn. 

Giới thiệu

Một trong động lực của toàn bộ phương pháp tiếp cận CDIO (Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành) là làm cho đào tạo kỹ thuật trở nên thú vị hơn, để tăng động lực của sinh viên, và làm cho đào tạo kỹ thuật trở nên liên quan hơn đến đời sống làm việc (Crawley, Malmqvist, Östlund, Brodeur,& Edström, 2014). Học tập chủ động là một câu trả lời để hỗ trợ các động lực của sinh viên, nhưng cũng làm cho sinh viên tham gia nhiều hơn vào việc học tập của họ. Với học tập chủ động chúng ta có thể cung cấp sinh viên các trải nghiệm cụ thể về thực tiễn đào tạo kỹ thuật. Học tập lấy sinh viên làm trọng tâm cũng được nhấn mạnh ở mức độ cao trong các báo cáo khác nhau về giáo dục đào tạo (Bucharest Communique, 2012; Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2014; Julia & Robert, 2008; Học Viện Đào Tạo Kỹ Thuật Hoàng Gia, 2007). Trong phương pháp tiếp cận CDIO, học tập chủ động là một trong 12 tiêu chuẩn CDIO tập trung hoàn toàn vào phương pháp sư phạm và cách thức giảng dạy nên được cung cấp (CDIO,2014a). Theo tiêu chuẩn 8, giảng dạy và học tập nên được dựa vào các phương pháp học tập chủ động và trải nghiệm (CDIO, 2014b).

Các phương pháp học tập chủ động làm cho sinh viên tham gia trực tiếp trong các hoạt động suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Học tập chủ động nghĩa lá ít nhấn mạnh hơn vào việc truyền thông thụ động tin và chú trọng nhiều hơn vào việc làm cho sinh viên tham gia trong việc thao tác, áp dụng, phân tích và đánh giá các ý tưởng. Học tập chủ động thu hút sinh viên trong việc suy nghĩ về các khái niệm, đặc biệt các ý tưởng mới và yêu cầu họ có một câu trả lời công khai.Khi động lực bên trong của sinh viên được thúc đẩy họ cam kết tham gia một cách trọn vẹn(Goldberg & Somerville, 2014). Trong khi chủ động trong quá trình học tập họ cũng nên nhận ra cho bản thân mình những gì họ học tập và cách thức họ học tâp như thế nào. Học tập chủ động là một bước đối với học tập lấy sinh viên làm trung tâm nơi mà sinh viên đóng vai trò trung tâm trong việc học tập của anh ấy/cô ấy.

Học tập chủ động trở thành trải nghiệm khi các sinh viên đảm nhận các vai trò mà theo thực tiễn đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp (Crawley, et al., 2014). Học tập trải nghiệm là một quá trình về học tập trong qua trải nghiệm (Kolb,1984). Kolb(1984) đã giới thiệu chu kỳ  học tập trải nghiệm (Hình 1) mà có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương pháp tiếp cận CDIO.

kolb_cycle

Experiental learning cycle (Kolb)

Với học tập chủ động chúng ta cũng có thể giải quyết một vài yếu tố rủi ro được xác đinh về việc học tập sinh viên chẳng hạn như động lực thấp (Smith & Beggs, 2003), chất lượng nghèo nàn về trải nghiệm sinh viên (Yorke, 2000) và thiếu cam kết đối với mục tiêu đào tạo (Schuetz, 2008). Chúng ta nên nhớ rằng các sinh viên mong đợi có việc giảng dạy nhiều phương diện với các phương pháp học tập tiến bộ (Kontio, 2009). Ngoài ra, chúng ta nên nhớ rằng việc chấp nhận một pham vi rộng rãi các phương pháp học tập giúp chuẩn bị các sinh viên sẵn sàng cho công việc mà được thực hiện dưới các loại cách thức khác nhau. (Liên hiệp các doanh nghiệp Phần Lan, 2011). 

Các mục tiêu

Các mục tiêu của hội thảo này là

  • để hiểu học tập chủ động và trải nghiệm nghĩa là gì và
  • để hiểu sự kết nối và khác nhau với học tập chủ động và trải nghiệm
  • để học tập các phương pháp học tập chủ động và
  • để trải nghiệm học tập chủ động trên thực tiễn

Cuối cùng, các thành viên tham gia hy vọng có sự sẵn sàng để áp dụng một vài phương pháp trong việc dạy của riêng họ. Ngoài ra, các thành viên tham gia có thể phản tỉnh về các chương trình của riêng họ về dạy và học chủ động và trải nghiệm.

Các hoạt động

Trong suốt hội thảo các thành viên tham gia sẽ làm việc áp dụng các phương pháp học tập chủ động. Các thành viên tham gia sẽ học tập bốn phương pháp học tập chủ  động khác nhau:

  • Các thẻ ghi nhận thông tin
  • Sự kể lại
  • Sự dạo chơi Phòng tranh và
  • Hình thành – Chia sẻ – Sáng tạo – Chỉnh sửa

Các thẻ ghi nhận thông tin là các công cụ để tiến đến và thu thập các phản hồi của sinh viên ngay lập tức.

Sự kể lại là một ví dụ đơn giản của học tập tích hợp về kiến thức chuyên ngành, giải quyết vấn đề, và các kỹ năng giao tiếp. Nó là một phương pháp học tập chủ động mà tạo động lực cho các sinh viên sử dụng nhiều thời gian hơn  cho các giải pháp giải quyết vấn đề và vì vậy thúc đẩy học tập sâu sắc.

Trong sự dạo chơi phòng tranh có nhiều vấn đề cần giải quyết và các sinh viên di chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác như trong một phòng tranh từ bức tranh này sang bức tranh khác.

Các sinh viên làm việc về các vấn đề và tiếp tục và phản tỉnh các ý tưởng và các giải pháp của các nhóm sinh viên trước đó. Hình thành – Chia sẻ – Sáng tạo – Chỉnh sửa là một phương pháp học tập cộng tác mà thúc đẩy sinh viên liên kết với học tập và tăng cường thảo luận với các bạn cùng trang lứa.

Các hoạt động hội thảo được tổ chức sử dụng phương pháp học tập chủ động Lớp học Lắp ghép (Aronson, Blaney, Stephen, & Snap, 1978; Aronson & Goode, 1980; Aronson & Patnoe, 2011). Ngoài ra, các thiết bị bỏ phiếu điện tử – dụng cụ trả lời – được sủ dụng trong suốt hội thảo nhằm kích hoạt các thành viên tham gia và để kiểm tra sự hiểu biết của các khái niệm.

Juha Kontio, Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Turku

Nguyên Hồ dịch

(NEOEDU )

Bình luận

About Smart Edu

Đã hơn 10 năm vừa làm việc với nghề lập trình vừa nghiên cứu về E-learning, tôi luôn mong muốn xây dựng được một cộng đồng mà ở đó, mỗi thành viên có thể giúp nhau trong việc học tập của bản thân trong suốt cuộc đời cũng như của con cái và gia đình mình, từ đó góp phần đưa xã hội Việt Nam ngày càng văn minh và tốt đẹp hơn. Small meaningful Increasing goal.

Comments are closed.

Dichvu25h - Order và Ship hàng US
Lên đầu trang

Bản tin SEDU - E-learning Việt Nam

Đăng ký nhận bản tin E-learning ngay khi có cập nhật mới nhất